بررسی اجمالی خدمات ما

 

{ ايران گيربکس } از سال 1353فعاليت خود را در زمينه طراحي و ساخت ماشين آلاتصنعتي به ويزه گيوتين و پرس برک آغاز نموده